ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝาเรียบ

ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝาเรียบ
ขนาด 58 x 71.6 x 107 ซม.