ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝา 2 ช่องทิ้ง

ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝา 2 ช่องทิ้ง
ขนาด 58×71.6×123 ซม.