ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตรฝาเรียบ

ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตรฝาเรียบ
ขนาด 49 x 55.5 x 99 ซม.