ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร ฝา 2 ช่องทิ้ง

ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร ฝา 2 ช่องทิ้ง
ขนาด 49 x 55.5 x 111 ซม.