ถังขยะสแตนเลส พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ ฝาปั๊ม 10″

ถังขยะสแตนเลส พร้อมที่เขี่ยบุหรี่ ฝาปั๊ม 10″
ขนาด 10″ x 24″