Showing all 12 results

ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง

NIPPONSAFETY| จำหน่ายขาย ยางกันกระแทก ยางกันชนขอบเสา ยางกันชนกำแพง โฟมติดมุมกันกระแทก ราคาถูก คุณภาพดี ทนทานต่อแรงกดทับ มีให้เลือกหลายหลายรูปแบบ พร้อมบริการติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพ มั่นใจ 100%

 

ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 15 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 8 ซม. นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Area) ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน

ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 25 ซม., ยาว 30 ซม. และ หนา 10 ซม. นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Area) ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน

ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 25 ซม., ยาว 50 ซม. และ หนา 10 ซม. นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Area) ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน

มีให้เลือก 2 ขนาด ความยาว 60 ซม และ 100 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Area) ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน

ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 20 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 1 ซม. มีแถบสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางวันและกลางคืน นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามช่องจอดรถ ที่มีพื้นที่จอดรถแคบ ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประตูรถยนต์ กรณีเกิดการกระแทกกัน

มีให้เลือก 4 ขนาด ความยาว 80 ซม., 100 ซม., 120 ซม., และ 150 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี ยืดหยุ่นสูง มีแถบสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นเสาของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาและรถยนต์ กรณีเกิดการเฉี่ยวชน

มีให้เลือก 3 ขนาด ความยาว 80 ซม., 100 ซม., และ 120 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี ยืดหยุ่นสูง มีแถบสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นเสาของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาและรถยนต์ กรณีเกิดการเฉี่ยวชน

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 3.2 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 3.2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 4.5 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 1.2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา ง่ายต่อการมองเห็น ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 4 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 4 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 6 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต


ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 3.2 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 3.2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

 

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 4 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

 

 

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 6 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

   

   

ทำจากวัสดุ PU ยืดหยุ่นสูง มีขนาด กว้าง 4 ซม., ยาว 100 ซม. และ หนา 2 ซม. มีสีเหลือง-ดำ สะดุดสายตา มองเห็นได้ง่าย ใช้ติดตามขอบ ตามมุมต่างๆ เพื่อการกันกระแทก ติดแน่นกับทุกพื้นผิว ทั้งเหล็กและคอนกรีต

   

   

มีให้เลือก 3 ขนาด ความยาว 80 ซม., 100 ซม., และ 120 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี ยืดหยุ่นสูง มีแถบสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นเสาของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาและรถยนต์ กรณีเกิดการเฉี่ยวชน

   

   

มีให้เลือก 4 ขนาด ความยาว 80 ซม., 100 ซม., 120 ซม., และ 150 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี ยืดหยุ่นสูง มีแถบสะท้อนแสง ช่วยให้มองเห็นได้ดีในเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นเสาของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาและรถยนต์ กรณีเกิดการเฉี่ยวชน

     

มีให้เลือก 2 ขนาด ความยาว 60 ซม และ 100 ซม. ทำจากยางธรรมชาติ คุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า (Loading Area) ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน

     

ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง

โรงงาน ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง อาทิ ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง ใช้สำหรับการป้องกัน การเข้าโรงงาน มีแถบสะท้อนแสง เพื่อป้องกัน เยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจครับ ผลงานของเราครับ ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง เป็นโรงงานผลิตมาจำหน่ายเอง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าได้สินค้าที่ถูก และ ดี มีมาตรฐานสูง เราควบคุมการผลิตเอง และส่งมอบได้โดยตรงถึงลูกค้า การทำงานของ ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง ใช้งานง่ายมากๆ ตามความต้องการ คุ้มค่า งานดี ส่งได้ไว มาตรฐาน ใช้งานง่าย กระชับ น้ำหนักเบา ป้องกันการอันตราย แข็งแรง ได้ดี อันตรายต่างๆ เพื่อความ ความปลอดภัย เก็บง่าย รับน้ำหนักได้สูง สินค้ามีคุณภาพ ป้องกัน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร สะดวกในการใช้งาน ใช้งานได้หลายปี สินค้าเรามี Stock ทันทีพร้อมส่งมอบครับ ได้มาตรฐาน มอก เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูง และมีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อเหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากเราเป็นโรงงานมาเอง และขายส่ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร บริการก็ดี และสินค้าก็คุณภาพสูง ทั้งสินค้าและหลังการขาย เนื่องจากปัจจุบันความปลอดภัยมีมากขึ้น มีความสำคัญมากขึ้น ให้โอกาสเราได้ดูแลความปลอดภัยของคุณ เราจะรักษาคุณภาพที่ดี เพื่อการส่งมอบที่ดี คุณภาพสูง ให้เราดูแล ยางกันกระแทก ยางกันชนกำแพง ต้อง เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร เราคือผู้นำเข้ารายใหญ่จำหน่ายมา 20 ปี แล้ว ลูกค้าจึงมั่นในคุณภาพและการบริการที่ดีได้เลย สามารถติดต่อทีมขายได้ 24 ชั่วโมงนะครับ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อสะท้อนแสง เสื้อจราจร ราคาถูก ทำงานตามสั่ง ตามต้องการได้เลย สำหรับลูกค้าที่ต้องการการติดต่อเรา มีรายละเอียดการติดต่อตามด้านล่างได้เลยครับ

 

หากซื้อสินค้าปริมาณมากๆ ติดต่อฝ่ายขายได้โดยตรง

 ขอส่วนลด ให้พนักงานขายเข้าพบ ขอใบเสนอราคา

โทร : 02-017-4242 Line : @aro1988r

Mail : teamsafetysales@gmail.com

เพิ่มเพื่อน