การคืนสินค้า คืนเงิน

1. ติดต่อ Call Center : 02-721-6923 ,Line : @aro1988r (24 ชั่วโมง) หรือ E-Mail: teamsafetysales@gmail.com ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)
2. รอเจ้าหน้าติดต่อกลับ เพื่อการส่งคืน
3. ลูกค้าส่งสินค้ามาที่ร้าน โดยทาง EMS, Kerry หรือส่งมาทางใดก็ได้
4. รอรับสินค้ารายการที่ส่งมาตรวจสอบ หรือ รายการใหม่ภายใน 3 วันทำการ

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า

  • สามารถชำรุด หรือมีตำหนิ ไม่เป็นไปตามที่ตกลง
  • หากสินค้าส่งมอบล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ตกลง
  • สินค้าไม่ได้เป็นสินค้าสั่งทำ สามารถคุยกับผู้ขายก่อนสั่งได้

นโยบายการคืนเงิน

  • บริษีทจะทำการคืนเงินภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้าคืน

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า (Returns & Refunds)

1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน)
ตามกรณีต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.nipponsafety.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้
  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้ารายการนั้นๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า***

หมวกหมู่สินค้าที่จำหน่าย